PROGRAM KONCERTU GALOWEGO HAJNOWSKICH SPOTKAŃ Z KOLĘDĄ PRAWOSŁAWNĄ 2018-01-13

1 Perełki z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce
2 Sunduczok Niepubliczne Przedszkole Śww. Cyryla i Metodego w Hajnówce
3 Dzwoneczki z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
4 Gwiazdeczki z Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce
5 Kolebka z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce
6 Zespół Kolędniczy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Hajnówce
7 Chór Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
8 Zespół Kolędniczy z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Trójcy w Hajnówce
9 Suniczki- Grupa Starsza- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
10 Zespół Hip-Top z Zespołem Instrumentalnym ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Hajnówce
11 Suniczki – Grupa Młodsza – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży
12 Zespół Dzwonki z Hajnowskiego Domu Kultury
13 Studio Piosenki Hajnowskiego Domu Kultury
14 Grupa Kolędnicza z Morza
15 Zespół Wierasy z Czyż
16 Zespół Czyżowianie z Czyż
17 Chór Leśników Puszczy Białowieskiej
18 Woskliknowienije z Hajnówki
19 Zespół Zniczka z Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce
20 Chór Społecznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Hajnówce
21 Szyszkin Lies -Parafia Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Hajnówce
22 Dziecięcy Chór Soboru Św. Trójcy w Hajnówce
23 Harmoń Chór Parafii Prawosławnej w Łosinka
24 Młodzieżowy Chór Soboru Św. Trójcy w Hajnówce